Vervanging & annulering

Vervanging

Open trainingen: aan iedere groep is een trainer verbonden. In het uitzonderlijke geval van verhindering zal ik zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging. In-company trainingen: in geval van overmacht bij Quadrant, John van der Heemst (bijvoorbeeld ziekte) wordt direct met de opdrachtgever overlegd over vervanging, dan wel over een te vinden andere oplossing voor de dan ontstane situatie (bijvoorbeeld verandering van trainingsdatum).

Annulering

Open trainingen: na definitieve inschrijving is altijd het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij verhindering waarvan vóór aanvang van de training melding wordt gemaakt, mag kosteloos een collega/vervanger de plaats van de ingeschreven kandidaat innemen voor de gehele training.

Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de training, stelt  Quadrant, John van der Heemst de kandidaat in de gelegenheid om zonder financiële consequenties deelname te verschuiven naar dezelfde training op een later tijdstip binnen 1 jaar.Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de training, stelt Quadrant, John van der Heemst de kandidaat in de gelegenheid om tegen betaling van 50% van de geldende prijs deelname te verschuiven naar dezelfde training op een later tijdstip binnen 1 jaar.

In-company trainingen:bij annulering een maand of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering binnen een maand voor de afgesproken datum is dit 75%, bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *