Overeenkomst

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Quadrant, John van der Heemst en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door Quadrant, John van der Heemst en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Quadrant, John van der Heemst aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Uitvoering

Opdrachten worden als regel uitgevoerd door de in de offerte voorgestelde trainer/adviseur John van der Heemst of, in overleg met de opdrachtgever, met andere door mij in te schakelen gekwalificeerde medewerkers.Uitvoering van opdrachten is steeds ook mogelijk – en dit stimuleer ik – samen met één of meerdere medewerkers van de opdracht-gever zelf. Op verzoek van de opdrachtgever kan er ook sprake zijn van een participatie aan de uitvoering van opdrachten als leer-situatie voor interne adviseurs of trainers. Hierbij worden dan specifieke begeleidingsafspraken gemaakt.De aanpak van een opdracht wordt steeds op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de trainer/adviseur John van der Heemst gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffende groep of gegeven een specifieke situatie een belangrijke richtsnoer vormt.Ik acht het van belang om aangaande de invulling van het programma en de samenstelling en verzorging van het onder-steunend materiaal samenwerking te betrachten. Hiervoor kunnen aparte afspraken gemaakt worden.Na afloop van elk adviestraject of opleidingsprogramma wordt door de deelnemers geëvalueerd; de gegevens hiervan worden met medeweten van de deelnemers aangeboden aan de opdrachtgever.

Contact opnemen

Partijen verbinden zich om indien zich moeilijkheden voordoen ten aanzien van afspraken, uitvoering van opdrachten of anderszins, hierover direct met elkaar contact op te nemen.

Privecybeleid

Vertrouwen is de basis van elke overeenkomst, zowel individueel, in een team, als organisatorisch.

Informatie over uw organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk; zonder toestemming van de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Ten aanzien van informatie over personen geldt ook intern in de organisatie vertrouwelijkheid, zowel voor de trainer/adviseur als voor de deelnemers.

Concurrentiebeding

Ten aanzien van door Quadrant, John van der Heemst ingeschakelde medewerkers geldt een concurrentiebeding: gedurende 2 jaar na voor een betreffende organisatie voor Quadrant, John van der Heemst opdrachten te hebben uitgevoerd, worden met betreffende organisatie, of via derden voor deze, geen opdrachten geaccepteerd. De opdrachtgever wordt verzocht deze afspraak te respecteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *