Financiële deel

Betaling

In-company:bij acceptatie van een lange termijn opdracht, wordt door Quadrant, John van der Heemst een rekening ingediend van 50% van het totaal begrote honorarium. Voorts wordt per maand een afrekening gestuurd betreffende die onderdelen van de opdracht die zijn gerealiseerd. Bij een korte termijn opdracht ontvangt u een factuur na afloop van het traject.Open inschrijving:na definitieve inschrijving wordt door mij het totale factuurbedrag in rekening gebracht.Beide:de opdrachtgever verplicht zich onze rekening binnen een maand na datum te voldoen door overschrijving op de rekening van Quadrant 109084624 bij de RABO bank, m.v.v. factuurnummer en J. B. van der Heemst te Zeist.

Aansprakelijkheid

De leveringsvoorwaarden en afspraken zijn van kracht tot het maximum verzekerde bedrag a € 500.000,- van de beroeps aansprakelijkheidsverzekering bij  Nassau verzekeringen van Quadrant, John van der Heemst.

Prijzen

Een eerste kennismaking met u als nieuwe opdrachtgever is als regel vrij van honorarium. Als op verzoek van u als (potentiële) opdrachtgever een verkennend gesprek wordt georganiseerd en er wordt vervolgens een offerte uitgebracht voor maatwerk, dan wordt de bestede tijd in de begroting meegenomen.

Per januari van elk kalenderjaar worden de Quadrant, John van der Heemst tarieven aangepast in overeenstemming met de prijsontwikkeling.

Per INCOMPANY MAATWERK  dagdeel (ochtend-, middag- of avond) geldt een honorarium

 • Begeleiding op management en directieniveau: € 600,00 per dagdeel.
 • Individuele coaching: € 90,00 per 1 ½ uur (€ 60,00 per uur en € 120,00 per 2 uur)
 • Teamtraining en Team Coaching € 450 per dagdeel.
 • Organisatieontwikkeling € 550,00 per dagdeel.
 • Management Team Tafel € 300,00 per dagdeel (x 2 trainers).
 • Benodigde voorbereiding of bespreking wordt per half dagdeel doorberekend.
 • Over extra kosten wordt van tevoren overlegd, zoals een reisvergoeding (vanaf de woonplaats van de trainer/ adviseur), maar deze is merendeels in de dagdeelprijs inbegrepen.
 • Eventuele verblijfkosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 • Toepassing MBTI©-materialen: € 65 of 95,00 (+ versie) per deelnemer.
 • Huur outdoor materiaal per opdracht € 250,00.
 • Alle bovengenoemde prijzen en kosten zijn exclusief 19% BTW.
 • Op een enkele opleiding of trainingsactiviteit is het 0 % BTW tarief van toepassing, volgens de CRKBO regeling; het honorarium bedraagt in dat geval € 35,00 per dagdeel meer.

OPEN INSCHRIJVING TRAININGEN 

Zie bij tabblad over betreffende training of bij  teamcoaching

U heeft uiteraard de mogelijkheid elke open individuele inschrijving training om te zetten in een maatwerk in company traject. Graag ga ik daar met u over in gesprek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *