Team Coaching

Door team coaching ontwikkeld uw team zich en leert men van en met elkaar. U gaat zelf  in uw rol als teamcoach het collectieve team leerproces aansturen, de zelfstandigheid bevorderen en bent u de bruggenbouwer!

Uw team moet steeds effectiever gaan functioneren en op een professionele manier het hoofd bieden aan de steeds grotere concurrentie, snellere werkwijzen, marktaandelen en productie toenamen, inspelen op innovatievragen, kostenreductie, de eisen van de klant en het tempo waarmee de veranderingen plaatsvinden!

Dat vraagt nogal wat van uw team en wat betekent dat voor de dagelijkse uitvoering en onderlinge samenwerking en voor u als teamleider?

 • U leert om met uw team de mogelijkheden van het teamleren te vergroten en het bewustzijn van het team te versterken door elkaar te laten aanspreken op de gezamenlijke patronen in gedrag en denken.
 • U leert hoe u individuen tot een team smeed en hoe het team kan groeien naar een vorm van zelfsturend vermogen.
 • Als teamcoach, coacht u situationeel op de werk/taakprestaties, op het draagvlak en de ontwikkeling van de medewerkers ten dienste van de teamresultaten.
team coaching - kracht van de verschillen
kracht van de verschillen

Quadrant Trainingen begeleidt u als teamleider of manager bij teams in wording, functionele teams, teams in een collectieve crisis en als middel om als team collectief te leren en te ontwikkelen.

Mijn rol als adviseur en trainer is systemisch van aanpak, soms in de mediatorrol en soms ingrijpend om escalerende belangentegenstellingente helen en in balans te brengen.

Ik geef teamcoaching vorm door

 • inzicht te creëren in de patronen/weerstanden
 • de veranderingsbereidheid te mobiliseren
 • inzicht te geven in de fasen van veranderprocessen en wat nodig is
 • het aanspreken van het leervermogen van het team en het betrekken van elke medewerker in het proces
 • een procesmatige inzichtgevende aanpak hand in hand met een vaardighedenaanbod
 • veelal gebruik te maken van begeleide intervisie en collegiale consultatie
 • de kracht van het geven van feedback te laten ervaren
 • inzichtgevende methoden als de negen elementen voor een succesvol team, de groepsfasen en zelfsturende teams, groepsdynamica, en TGI – deze methoden helpen in de op de praktijk gerichte begeleiding.
 • Gebruik te maken van de verschillen en diversiteit, pro-actief zijn, gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid, heldere doelstellingen, open communicatie en wederzijds respect, aanpassing- en probleemoplossend vermogen en anticipatie.
team coaching - systemische aanpak
systemische aanpak

Volgens Quadrant trainingen vraagt teamcoaching om herbezinning op normen/waarden in de organisatie en dus ook vaak op aanpassingen op andere niveaus in de organisatie.

Teamcoaching prijs

Voor begeleiding op het gebied van een Teamtraining of Coaching reken ik € 450,00 per dagdeel van 4 uur, exclusief 19 % BTW.