Managementontwikkeling ‎

Managementontwikkeling een traject als voorbeeld van wat mogelijk is en hier vormgegeven in vier opvolgende leer programma’s, die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Als onderdeel van een loopbaanpad van aankomend senior of coördinator/teamleider naar senior manager/leidinggevende. De leeroute modules zijn afzonderlijk te volgen of als opeenvolging in leermomenten.

Managementontwikkeling -lente
lente

Managementontwikkeling traject

Professional Basics

Young professional, nieuwe werknemer, Basis training voor iedere High Potential werknemer.

Tweedaagse (2x 1dag, met drie weken tussentijd) met oriëntatie op persoonlijke ontwikkeling .

Persoonlijk Leiderschap

Vervolg voor High Potential, en aankomend of Senior coördinator /Leidinggevende/Manager.

Een verdieping op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Tweedaagse met overnachting + follow-up dag 1 maand na blok 1 plus presentatie aan managers.

Managementontwikkeling -capaciteiten ontdekken
capaciteiten ontdekken

Praktisch Leidinggeven

Beginnend Teamleider/Manager, Pojectleider, Teamleider, afdelingshoofd of  Senior en Plaatsvervangend leidinggevende die zich wil ontwikkelen naar Manager.

Ontwikkeltraject van 2 x een tweedaagse (met tussenliggende oefen/werkperiode van een maand, telkens met avondprogramma) en rendementsgesprek met eigen leidinggevende en trainer (een maand na afloop laatste moduleblok).

Basis is: leidinggeven in de praktijk, met korte herhaling onderdelen uit vorige programma’s, maar alle programma onderdelen benaderd vanuit de bril van leidinggevende in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De helft van de trainingstijd is in

Managementontwikkeling - loslaten
loslaten

de werkvorm van buitenoefeningen/opdrachten als leidinggevende met directe feedback van de andere deelnemers/trainer en een transfer van het geleerde naar praktische voornemens in de werksituatie.

Excellent Leidinggeven

Senior Leidinggevende, Manager met meerdere jaren ervaring of Directielid.

De laatste training in de module reeks van het leerhuis MD traject. In een tweedaagse (met avond) en een follow-up dag en een tussenliggende teamdag, met een verdiepingsslag als leidinggevende op het gebied van meer inzicht in jezelf, je rol als visie  uitdrager en inspirator, je team en de organisatie en hoe dit op elk gebied te effectueren.

Managementontwikkeling - doorgewinterd
doorgewinterd

Concreet

Vier opeenvolgende leertrajecten, die ook als zelfstandige modules afgenomen kunnen worden. Het gehele MD leerhuis traject beslaat de 4 leerroutes van in totaal 32 trainingsdagen, 2 persoonlijke coachinggesprekken en 3 tussentijdse evaluatiemomenten (over de voortgang) en een rendements- eindgesprek met de trainee, hoofdtrainer, de leidinggevende of u als opdrachtgever.

Elke module in het MD traject wordt door een andere trainer/adviseur uit het netwerk van Quadrant trainingen begeleid. De hoofdtrainer (John van der Heemst) zorgt voor de totale procesgang, de coaching gesprekken en is de begeleider van Excellent Leiderschap.

Management Development richtprijzen

De individuele modules afzonderlijk:

 • Professional Basics
  tweedaagse (2x 1dag met drie weken  tussentijd) =  4 dagdelen, € 600,00
 • Persoonlijk Leiderschap
  tweedaagse met overnachting en follow-up dag een maand na blok 1 + presentatie aan managers = 7 dagdelen, € 1000,00
 • Praktisch Leidinggeven
  2x een tweedaagse (met tussenliggende oefen/werkperiode van een maand, telkens met avondprogramma) en rendementsgesprek = 11 dagdelen, € 1590,00
 • Excellent Leiderschap
  tweedaagse (met avond) en een follow-up dag en een tussenliggende teamscan en teamdag = 10 dagdelen, € 1450,00

De totale leergang is verspreid over een jaar en is voor de gereduceerde prijs van  € 3940,00 (exclusief overnachtingskosten).

(Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van de scholingsregeling van de Belastingdienst, bij langere opleidingstrajecten. U ontvangt dan een groot deel van uw investering naderhand terug. Wilt u hierover meer weten neem dan contact met de belastingdienst of met Quadrant trainingen op).