Management Team Tafel

Management Team Tafel wordt aangeboden door Quadrant trainingen in samenwerking met Retera Projecten een resultaatgerichte effectieve en creatieve teamtraining op maat voor u als MT team aan.

Bij de maatwerk training Management Team Tafel, krijgt u als  management team een ‘opwaardering’ en gaat effectiever  presteren met meer flow!  Deze maatwerk training investering is bedoeld voor managers en leidinggevende die met hun management team in relatief korte tijd een versnelling en vergroting teweeg willen brengen in de eigen MT team performance en de effecten die dat heeft voor de gehele organisatie.

Als managementteam neemt u aan het eind van het maatwerkproces, de zelfgemaakte tastbare team vergadertafelblad en de totems mee naar uw eigen organisatie. U verankert als team de versterkte groepscohesie en opgedane inzichten voor in de dagelijkse werksituatie door De Teamtafel.

Management Team Tafel - performance
performance

 

Volgens een studie van Investors in People presteren organisaties die bewust kiezen voor people management, beter dan organisaties die dit niet doen.  Er is bij deze organisaties een hogere winst per werknemer, hogere winstmarges en een hogere productiviteit gerealiseerd.

Met name de effecten van investeren in een management teambuilding (een goed draaiend MT in deze crisis) creëren een toonbare vergroting van de  binding, talenten, vaardigheden en ontwikkeling van medewerkers tot en met verbetering en vernieuwing van functieontwerp en de totale performance van de organisatie.

10% investering resulteert al in een stijging van de brutowinst per medewerker van zo’n €2000 per jaar.  Er treed altijd een verbetereffect op, hoe hoger de inspanningen op dit vlak, des te beter de resultaten. Organisaties die hoog scoorden in het onderzoek bleken goed uitgerust te zijn om een prettige, effectieve werkomgeving te creëren en zijn innovatief leidend in de markt.

Resultaten door het werken met de Management Team Tafel

  • U ontdekt als managementteam  hoe u er als team voor staat en welke concrete verbeterpunten er zijn.  U vergroot en verhoogt in interactieve werkvormen  het eigen oplossend vermogen, de transparantie, integriteit en voorbeeldfunctie.
  • U verbeterd de samenwerking en prestaties van het managementteam. Door de MBTI© analyse en de teamrol verdeling weet het team hoe te functioneren, waarbij de effectiviteit en de belemmeringen duidelijk in beeld zijn gebracht en men in een oogopslag ziet waar winst valt te halen en waar de knelpunten zitten. Men weet elkaar te waarderen en te accepteren en zet bewust elkaars talenten en ambities in.
  • U begint als MT aan een vernieuwend/innovatief traject. Verbanden worden gelegd met uw  strategische visievorming en organisatieontwikkeling, gefundeerd op de proces- en projectmatige aanpak tijdens de training. De inzichten zetten we om in wat nodig is voor de ontwikkeling in uw organisatie.
  • U creëert een positieve doorwerking op de verbeterscore van de harde cijfers! Door een verbeterde betrokkenheid, verantwoordelijkheidsbesef, werksfeer en  talent ontwikkeling, creëert  u op de harde processen een verminderd ziekteverzuim, proactief meedenken in kostenreductie, innovatieverbetering, klantgerichtheid en verhoogde verkoopcijfers en een winstverbetering van 10 – 20 % in korte tijd!
  • U gaat als MT het teamtafelblad  gebruiken in de praktijk. Het is een Ankerpunt, waardoor de afgesproken voornemens en uitdagingen  doorwerken en de positieve resultaten worden geborgd!
Management Team Tafel - teamtafel totums
teamtafel

Ervarend leren

In gezamenlijk overleg stemmen wij de inhoud van de training af op uw teamdoelen en (project)resultaten. We spreken heldere kaders af zonder het proces van te voren helemaal dicht te timmeren. Samen met u laten wij ons verassen op een resultaatgerichte uitkomst welke ervaringsgewijs vele malen meer toevoegt en vaak anders uitkomt als verwacht!

In een combinatie van ervaringsleren, aanreiken van cognitieve modellen, zelfinzicht en een doorvlochten creatief en projectmatig proces, krijgt u een ideale trainingsmix. Op meerdere niveaus (van bewust tot onbewust) zal het proces van het managementteam en die bij alle teamleden, haar doorwerking hebben. Wij vertalen samen met u als management de inzichten en uitdagingen van het team tot een concreet teamplan, individuele actieplannen en een plan van aanpak voor de organisatie. Zodat direct de dagelijkse werkcontext het hoofd kan worden geboden en er een plan ligt voor de middellange termijn.

De zelfontworpen vergadertafel is een afspiegeling van het doorlopen inzichtelijke groeps- leerproces en biedt praktische ankers en herinneringen welke u in concrete vorm meeneemt, terug uw organisatie in.

Management Team Tafel prijs

Het is een met u afgesproken maatwerk proces training. Uit eerdere ervaring is wel gebleken dat de formule van een driedaagse training: 2-daagse (met avond) en follow-up dag (borging) een goed uitgangspunt vormt, voor uw eigen idee omtrent de investering.

Wij gebruiken dit voorbeeld om u een idee te geven voor uw investering:

Management Team Tafel - overzicht en inzicht
overzicht en inzicht

€ 4800,00 inclusief voorgesprek, uitvoeringsdagen tweedaagse met avondprogramma en terugkomdag en uitwerking actieplannen. Gebaseerd op begeleiding door een inhoudelijke coach/trainer en een technisch teamtafel docent/trainer.

U kunt er ook voor kiezen om de training in drie afzonderlijke dagen te laten begeleiden, zonder avondprogramma, dan komt uw investering uit op € 4200,00.

Bovenstaande investeringen zijn exclusief reiskosten (± € 120,00 voor 2 trainers), materiaal (± € 120,00 p.p. – MBTI, hout, gereedschap, syllabi), arrangementskosten (conferentielocatie, overnachting, catering, 2 x lunch, 1 x snack en 1 x diner, overnachting ± € 200,00 p.p.) en excl. 19 % BTW.

Contact en afstemming op maat
Jan Willem Retera / Retera Projecten / 06-19632916 / E: jwpretera1@cs.com
John van der Heemst / Quadrant Trainingen / 06-50232643 / E: info@quadrant-trainingen.nl