Competenties

Competenties

Competenties : Quadrant gaat uit van ieders eigen kennis, ervaring en kunnen, aangevuld met de benodige motivatie/ambitie, passie en (zelf)vertrouwen. De onderstaande essentiële competenties komen in de trainingen, coaching en advies, altijd aan bod en op het niveau van de doelgroep waarin wordt geparticipeerd.

Competenties - natuurlijk ecosysteem

natuurlijk ecosysteem

Essentiële Competenties

  • Eigen lange termijn visie koppelen aan operationele werkzaamheden en hoe informatie te verzamelen om problemen op te lossen
  • Balans in conceptueel denken en het vermogen om patronen/verbanden te zien, te begrijpen en te interpreteren en sensibel reageren op motieven/gevoelens van anderen
  • Zelfreflectie , zelfbewustzijn, vertrouwen in eigen vermogens en eigen gedrag/betrokkenheid in overeenstemming brengen met organisatie behoeften
  • Organisatorisch bewustzijn, omgang met machtsverhoudingen, kunnen samenwerken en in team
  • Relaties opbouwen en netwerken en intentie om leiderschapsrol op te pakken in team/groep
  • Analyserend, creatief, innoverend probleemoplossend denk- en handel vermogen
  • Klantgericht denken en handelen, anderen van dienst willen zijn en zelf het initiatief nemen en om meer te doen dan wordt verwacht
  • Met doelstellingen voor ogen om prestaties te verbeteren, taken beter uit te voeren met een grote betrokkenheid en kwaliteit op een hoog niveau leverend
  • Flexibel en effectief je kunnen aanpassen met assertief en verantwoordelijk gedrag, en anderen daar ook op aan kunnen spreken en openstaan voor een cultuur van veranderen/vernieuwen en leren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *